خدمات پس از فروش

به منظور بهره مندی از خدمات پس از فروش و فعال سازی گارانتی دستگاه ضروری است نصب و راه اندازی کالاها تحت نظارت امور پروژه های شرکت رادمان انجام پذیرد.

* کمپرسور ۵ سال
* تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی ۱۸ ماه گارانتی
* قطعات دستگاه ها به مدت ۱۵ سال

تحت پشتیبانی شرکت رادمان تهویه خواهند بود.

فهرست