پشتیبانی

به مجـموعه فعـالیت‌هایی که سبـب افزایش عمر مفید تجهیـزات، کاهش مصـرف قطـعات یدکی و انـرژی شده و بازده عملی تجهیزات را افزایـش می‌دهد سرویس و نگهداری و پشتیبانی ابلاغ می‌شود.
بیشتر دستگاه‌هایی که امروزه به نحوی در امور تولیدی، خدماتی، تاسیساتی و سایر موارد به کار گرفته می‌شود در زمان‌هایی از دوره عمر عملیاتی خود، دچار افت راندمان می‌شوند و در نتیجه به فعالیت‌های نگهداری و سرویس و تعمیرات نیازمند می‌شوند. لذا با برنـامه‌ریزی دقیق و سرویس و نگهداری مستـمر می‌توان همیشه با بالاترین راندمان از تجهیزات استفاده بهینه نمود.
از مزایای اجرای سیستم پشتیبانی و سرویس و نگهداری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – دستگاه‌هایی که به طور منظم و صحیح مورد سرویس و نگهداری قرار می‌گیرند کمتر خراب می‌شوند.

۲ – نگهداری و تعمیرات ساده و منظم، نسبت به نگهداری و تعمیرات نامنظم و خاص، کم‌هزینه‌تر و و باعث کاهش توقف عملکرد دستگاه‌ها می‌شود.

۳ – میزان بازدهی، کیفیت عملکرد و کارائی دستگاه‌ها به وسیله انجام سرویس و تنظیمات منظم و برنامه‌ریزی شده، افزایش می‌یابد

فهرست